Blogi | 20.5.2019

Läpinäkyvä lobbaaminen kuuluu sekä demokratiaan että lobbaajan eettisiin ohjeisiin

Lobbaamisen pelisäännöt ovat Suomessa olleet lähinnä kirjoittamattomia. Vaikuttamistyötä ovat eniten tehneet etujärjestöt ja ammattilobbaajat, mutta viime vuosina tilanne on muuttunut. Viestintätoimistot ovat kehittäneet vaikuttamisosaamista ja sille tuntuu olevan kysyntää. Se on luonteva osa palvelua, jota toimistot tarjoavat samoille toimeksiantajille, joita ne auttavat viestinnän muotoilussa ja toteuttamisessa päivittäin.

Viestintätoimistojen lobbaustyö on herättänyt julkisuudessa kysymyksiä. Huolena on, että toimistoilla on useita eri asiakkaita eivätkä ne kaikki ole julkisesti tiedossa. Jotta keskustelu on tasapuolista, on syytä avata lyhyesti viestintätoimistojen toimintaperiaatteita.

MTL Viestintätoimistojen hallitus, joka edustaa noin 30 viestintätoimistoa Suomessa, on linjannut selkeästi, että se kannataa lobbaajarekisterin perustamista ja määrittämistä lainsäädäntöön. Rekisteri on tervetullut uudistus, joka selventää vaikuttamisen käytäntöjä. Lisäksi on syytä huomata, että rekisteri ei juuri muuta viestintätoimistojen nykyistä käytäntöä, sillä MTL:n eettisten ohjeiden mukaisesti kaikissa päättäjien ja median vaikuttamistilanteissa lobbaajan on tehtävä selväksi, kenen toimeksiannosta hän työskentelee.

Viime vuonna apulaisprofessori Emilia Korkea-aho ja tutkija Paul Tiensuu tekivät selvityksen vastaavista rekistereistä eri maissa. He pitivät parhaana löytämänään käytäntönä ”Irlannin mallia”, jossa lobbaaja rekisteröi säännöllisesti tiedot ketä on tavannut, milloin, missä asiassa ja kenen toimeksiannosta. MTL Viestintätoimistot pitää tätä hyvänä lähtökohtana lainsäädännön valmistelulle.

Kun asiaa valmistellaan, on hyvä huolehtia sekä kaikkien vaikuttamistyötä tekevien tahojen näkymisestä rekisterissä että järjestelmän maksuttomuudesta. Silloin ammattivaikuttajien lisäksi esimerkiksi kansalaisjärjestöillä, yhdistyksillä ja pienillä yrityksillä on tasapuolinen mahdollisuus vaikuttamiseen. Läpinäkyvä lobbaaminen kuuluu demokratiaan.

Alpo Räinä
puheenjohtaja
MTL Viestintätoimistot

 

Kirjoitus on julkaistu Kauppalehdessä 20.5.2019.