Uutinen | 9.4.2015

Mailand valittu Tays Sydänsairaalan viestintäkumppaniksi

Tays Sydänsairaala kilpailutti viestintäpalvelunsa keväällä 2015. Mailand Communications tuli valituksi yhdeksi Sydänsairaalan kumppaneista muun muassa strategisen viestinnän kehittämisen ja mediaviestinnän osa-alueille. Sopimus on kolmivuotinen.

– Menestyksemme kilpailutuksessa on osoitus monipuolisesta kokemuksestamme ja osaamisestamme organisaatioviestinnässä. Odotamme innolla yhteistyön käytännön aloitusta osaavan asiakkaan kanssa mielenkiintoisella toimialalla, Mailandin toimitusjohtaja Alpo Räinä sanoo.

Tays Sydänsairaala on Tampereen yliopistollisen sairaalan omistama osakeyhtiö. Sydänhoitoon keskittyvässä sairaalassa hoidetaan potilaita, jotka tarvitsevat kardiologista tai sydän- ja rintaelinkirurgista hoitoa. Sydänsairaala vastaa Pirkanmaan alueen sydänpotilaiden erikoissairaanhoidosta ja tuottaa palveluita myös muille kunnille, sairaanhoitopiireille ja terveydenhuoltoalan toimijoille. Lisäksi Sydänsairaalaan voi hakeutua joko julkisen sektorin erikoissairaanhoidon valinnanvapauspotilaana tai yksityispotilaana kaikkialta Suomesta.

– Valitsimme kilpailutuksessa useita kumppaneita, jotta saamme tehtyä ripeästi ja laadukkaasti varsin monenlaisia viestinnän kehittämiseen ja toteuttamiseen liittyviä asioita. Mailandin kohdalla kiinnitimme huomiota erityisesti monipuolisiin referensseihin. On hyvä, että kumppaneillamme on kokemusta ja parhaita käytäntöjä eri toimialoilta, ei pelkästään terveydenhuollosta, Tays Sydänsairaalan viestintäpäällikkö Suvi Vuojolainen sanoo.

Lisätietoja:

Suvi Vuojolainen, viestintäpäällikkö, TAYS Sydänkeskus Oy, suvi.vuojolainen@sydansairaala.fi

Alpo Räinä, toimitusjohtaja, Mailand Communications Oy, alpo.raina@mailand.fi

hibaby