Tunnettuuden vahvistaminen

Mediaviestintä ja toimittajasuhteet

Maailma on mediallistunut ja kilpailu tiedotusvälineiden huomiosta on hektistä. Autamme löytämään omien kohderyhmiesi kannalta keskeiset kanavat ja toimittajat.

Julkistukset ja lanseeraukset

Näkyvyyden saaminen uusille ideoille, palveluille ja tuotteille on monikanavaisessa maailmassa entistä haastavampaa. Meiltä saat apua julkaisuprojektien suunnitteluun ja toteutukseen.

Sosiaalisen median kartoitukset ja kampanjat

Toimiiko organisaatioisi oikealla tavalla oikeissa kanavissa? Sosiaalinen media on erottamaton osa tämän päivän viestintää. Toteutamme selvitykset ja suunnitelmat, luomme sisältöä ja kampanjoita sekä mittaamme ja analysoimme tuloksia.

Vaikuttajaviestintä

Maailma muuttuu nopealla tahdilla. Lainsäädäntö ja erilaiset EU-säädökset vaikuttavat monen toimijan arkipäivään. Muutoksiin kannattaa varautua ja vuoropuhelua niiden suunnasta ja vaikutuksista on hyvä käydä eri tahojen kanssa. Pitkäjänteiseen tekemiseen tarvitaan vaikuttajaviestinnän strategiaa, jonka laadinnassa olemme luotettava kumppanisi.