Consti Group: profilointi alan johtavaksi toimijaksi

Tehtävä

Vuonna 2008 useat tahot ymmärsivät, että Suomen kiinteistöissä on paljon korjausvelkaa. Consti perustettiin yhdistämällä useita korjausrakennusyrityksiä pääkaupunkiseudulla ja Tampereella. Kasvua vauhditettiin lisäostoilla. Yrittäjävetoiset firmat piti hitsata yhteen myös mielikuvan ja sisäisen identiteetin tasoilla.

Ratkaisu

Loimme monipuolisella yritysviestinnällä korjausrakentamisen toimialan käsitteen ja profiloimme Constin alan johtavaksi toimijaksi. Median, asiakasviestinnän ja sisäisen viestinnän haltuunotto sekä esiintymiskykyinen yritysjohto rakensivat maineen, joka on kestänyt myötä- ja vastoinkäymiset. Consti luetaan tänään Suomen johtavaksi korjausrakennusyritykseksi, johon jonotetaan töihin.

Miten onnistuimme?

Valitsimme strategian, että Consti lähtee ottamaan aseman suurten rakennusliikkeiden rinnalla. Rakennusalan kliseistä poiketen Consti korostaa palvelua. Myös yrittäjämäistä asennetta painotetaan, koska yhtiössä on satakunta henkilöomistajaa. Johdon lisäksi työntekijät ovat taajaan esillä viestinnässä.