Sydänsairaala: sisäinen viestintä muutoksen tukena

Haaste

Aloitimme vuonna 2015 TAYS Sydänkeskus Oy:n työyhteisöviestinnän kehittäjäkumppanina. Sydänsairaala tarvitsi neuvonantajaa, jonka työn tuloksena sisäinen viestintä sitouttaa ja innostaa henkilöstöä läpi suurten muutosten. Näitä ovat esimerkiksi uusi sairaalarakennus ja sen myötä uudenlaiset toimintamallit, sekä sote-uudistus.

Ratkaisu

Aloitimme työmme sisäisen viestinnän terveystarkastuksella. Jokainen työntekijä sai äänensä kuuluviin sähköisillä kyselyillä sekä ryhmä- ja yksilöhaastatteluissa. Tulosten perusteella teimme toimenpidesuositukset, joilla sisäinen viestintä saataisiin tukemaan myönteistä työotetta, yhdessä tekemistä ja arvostavaa vuorovaikutusta entistäkin paremmin. Sydänsairaala toteuttaa nyt toimenpiteitä kanssamme. Teemme työtämme läheisessä vuoropuhelussa ylimmän johdon, esimiesten ja koko henkilöstön kanssa.

Miten onnistuimme?

Terveystarkastuksen perusteella Sydänsairaala sai tehtyä nopeita, näkyviä parannuksia sisäiseen viestintäänsä. Johtoryhmä ja esimiehet ovat sitoutuneet pitkäjänteiseen viestinnällisen kulttuurin uudistamiseen. Henkilöstökyselyn perusteella viestintä osastojen, kollegoiden ja ammattiryhmien välillä on ensimmäisen yhteistyövuoden aikana parantunut ja myös viestintä organisaatiohierarkiassa on kehittynyt.