viestintä voimaannuttaa muutoksessa
Blogi | 28.9.2018

Viestintä voimaannuttaa muutoksessa

Voimaantuminen on henkilökohtainen prosessi. Yhdellä meistä sisäinen voimantunne kasvaa onnistuneen urheilusorituksen myötä, kun joku toinen etsii ja löytää vahvuuksiaan mentorin avulla. Samaan aikaan kolmas voimaantuu kotipuutarhan satoennätyksistä ja neljäs jostain ihan muusta. Yhteistä kaikille on tunne. Saamme positiivista energiaa ja maailma näyttää heti paljon valoisammalta. Samaa tunnetta ja uskoa tulevaisuuteen tarvitaan myös muutoksessa olevissa organisaatioissa.

Digitalisaatio on jo muuttanut monen yrityksen ansaintalogiikkaa sekä monien toimenkuvaa ja tehtäviä. Robotisaatio ja tekoäly mullistavat ennen pitkää työntekemisen ja yhä useampaa mietityttää oman organisaation tai koko toimialan tulevaisuus. Meneillään olevassa muutoksessa tarvitaan vahvaa sisäistä viestintää – ehkä enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

One size does not fit all

Pienissä asiantuntijayhteisöissä avoin ja monikanavainen vuorovaikutus toimii. Kun jokainen voi olla viestijä, ei kenenkään tarvitse erikseen tehdä töitä asian eteen. Isommissa organisaatioissa lisähaasteita tuovat mm. henkilöstöryhmien erilaiset valmiudet, toimintamaiden kulttuurierot ja yrityskauppojen yhdistämät toimintamallit.

Ei ole olemassa yhtä ja ainoaa kaikille sopivaa tapaa organisoida sisäistä viestintää. Viestintäammattilaisten vastuulla onkin yhä enemmän toimia fasilitaattoreina ja varmistaa, että kaikki eri henkilöstöryhmät tavoitetaan ja otetaan mukaan. Tärkeintä on tehdä vuorovaikutuksesta arkipäivää luomalla uusia kanavia ja tilaisuuksia, joissa henkilöstö voi kohdata, jakaa ja saada tietoa.

Kolme kysymystä sisäisestä viestinnästä

Sisäisen viestinnän kehittäminen kannattaa aloittaa vastaamalla peruskysymyksiin:

  1. Keitä kuuluu kohderyhmään (toimialat, ammattiryhmät, kulttuurit, kielet)?
  2. Mihin kanaviin heillä on vaivaton pääsy?
  3. Mitkä ovat organisaation sisäisen viestinnän tavoitteet?

Useissa organisaatiossa käydään jo keskustelua ja pyydetään neuvoja sisäisissä some-kanavissa tai chatissa. Vaikka viestintä ei enää ole vain yksisuuntainen prosessi, on perinteisille intraneteille edelleen käyttöä. Ne kokoavat ja jakavat kaikille tärkeän yhteisen tiedon. Lisäksi on hyvä muistaa, että toimialasta riippuen kaikilla ei ole edelleenkään luontevaa pääsyä digitaalisiin kanaviin, jolloin tarvitaan myös muita luovia ratkaisuja. Tärkeintä on osallistaa ja saada kaikki mukaan. Kun se onnistuu, viestintä voimaannuttaa muutoksessa ja antaa myös uskoa tulevaisuuteen.

 

Outi Arola

Kirjoittaja on Mailand Communicationsin viestintäkonsultti, joka uskoo vahvasti sisäisen viestinnän voimaan.